• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Lees- en filmkring

Deze kring komt eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar. We bespreken een boek of een film die we eerst samen bekeken hebben.

Het is heel verrijkend om een boek dat je gelezen hebt te

analyseren en met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Met elkaar halen we veel meer uit een boek dan als je het alleen leest. Vaak blijkt ook dat een boek dat je niet zo boeiend of inspirerend hebt gevonden, juist na het onderlinge gesprek nieuwe en andere perspectieven opent. Naast recente literatuur lezen we ook wel eens een ’klassieker’ uit de Nederlandse of wereldliteratuur.

Zo is ook het samen kijken naar een film niet alleen gezellig, maar ook inspirerend. Met elkaar merken we veel meer in een film op dan wanneer iemand die film alleen bekeken zou hebben. Achter de beelden van een film zit meestal een boodschap en die willen we met elkaar opsporen. Bovendien komen vanzelf allerlei levensvragen aan de orde.

Deze kring bestaat het komende seizoen 25 jaar. Aan dit bijzondere feit willen we natuurlijk aandacht schenken. In oktober komt de bekende journalist Willem Pekelder een verhaal voor ons houden.

Het verdere programma van boeken en films voor de rest van het jaar maken we in overleg met elkaar. Wel liggen de data vast. In FonteinkerkBerichten en op deze website staat wat we gaan zien of lezen.

Heeft u interesse, kom dan een keer om een avond mee te maken. Wij zijn blij met nieuwe deelnemers. U mag natuurlijk ook incidenteel een keer komen als een film of boek u bijzonder aanspreekt.

Data: woensdagen 20 september, 25 oktober, 29 november, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei

Tijd: 19.30 (film) of 20.00 uur (boek)

Plaats: Fonteinkerk

Meer informatie: ds. Anton Schipper

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen