De Fonteinkerk bruist

Stromend water staat symbool voor leven, groeikracht en overvloed.
We hopen dat levenswijsheid, vrede en vreugde zich vanuit de Fonteinkerk mag verspreiden.

 • De Fonteinkerk in Rotterdam
 • 01
/ 01
 • De Fonteinkerk in Rotterdam

  Welkom bij de Fonteinkerk! Door het jaar heen organiseren wij verschillende activiteiten, waarover u informatie vindt op deze website.

Jaarthema: Onze Vader

Veel mensen kennen het Onze Vader uit het hoofd. Ze leerden het in de kerk, op school of van hun ouders bij de maaltijd of dagsluiting. Het wordt over de hele wereld gebeden en is daarmee een belangrijke verbindende schakel tussen christenen uit verschillende geloofstradities.

Dit oecumenische gebed bij uitstek leeft in ontelbare harten. Het wordt gebeden in huizen, kerken en kloosters, in gevangenissen en vluchtelingenkampen. Bij zieken en stervenden, bij begrafenissen en crematies, maar ook bij vergaderingen, conferenties of congressen van christelijke organisaties. Bij veel gelovigen is het een vast onderdeel van het dagelijks gebed. In Nederland is het persoonlijk dagelijks gebed of het bidden van het Onze Vader steeds minder vanzelfsprekend geworden.
De eerste keer dat het woord bidden voorkomt in de beroemde bergrede van Jezus is in Matteüs 5:44 Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wanneer Jezus daarna in hoofdstuk 6 uitgebreider spreekt over het bidden, begint hij met zeggen wat bidden niet is. Bidden is geen manier - zegt Jezus - om aan je omgeving te laten zien hoe vroom je bent en ook geen middel om God met veel mooie woorden te overtuigen. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen (Matteüs 6:8). In het gesprek met je hemelse Vader ontdek je zelf wat je nodig hebt of wat echt belangrijk voor je is.
Wat is bidden dan wel? Wat doen we als we bidden voor onszelf en voor elkaar?
Albert Schweitzer, de beroemde arts, theoloog en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede zei het zo: Bidden verandert mensen en mensen veranderen de wereld. In de stilte van het gebed opent God je ogen voor de essentiële dingen die je in de drukte van alledag gemakkelijk over het hoofd ziet.
Maar bidden is meer, het heeft veel dimensies. Het is ook een uitdrukking van geloof en verbondenheid met God. Bidden is ook God loven, je dankbaarheid uitspreken, of je woede en pijn voor zijn aangezicht verwoorden. Of je gevoelens van onmacht over onrecht te uiten of je zorgen om mensen of situaties bij Hem neer te leggen en te vragen om kracht voor de betrokkenen.

Het Onze Vader begint met het heiligen van Gods naam en de komst van Gods koninkrijk. Bidden begint met eerbied voor God en verlangen naar een nieuwe wereld, dat wil zeggen: déze wereld ánders. Een wereld van vrede en recht, waar Gods wil wordt gedaan die luidt: Heb lief en doe recht. Een wereld waar ieder brood heeft, waar vergeving is, waar de angst en het kwaad ons niet meer in hun greep houden. Dat koninkrijk mag de kern van ons gebed zijn.
In het evangelie naar Lucas gaat aan de introductie van het Onze Vader door Jezus de vraag vooraf van een van zijn leerlingen: Heer, leer ons bidden. Deze woorden hebben als inspiratie gediend om dit seizoen het gebed in de schijnwerpers zetten. Om te kijken of die overbekende woorden van het Onze Vader en onze samenleving nog iets nieuws of belangrijks te zeggen hebben. Maar ook om na te denken over onze eigen gebedspraktijk, persoonlijk en als geloofsgemeenschap.
We willen ons daarbij laten inspireren door de gebeden en gebedspraktijken van anderen, bijvoorbeeld die van kloosters, van Iona of Taizé.

Fonteinkerk voor iedereen
 • Ontmoeten

  Ontmoeten

  Samen thee of koffie drinken, koken en eten. Tijd om met elkaar een gesprek te voeren.

 • Stilte

  Stilte

  Een moment van bezinning, stil zijn of mediteren. Dat kan in ons stiltecentrum.

 • Voedselbank

  Voedselbank

  Levensmiddelen inzamelen voor wie die hulp nodig hebben.

 • Samen eten

  Samen eten

  De Fonteinkerk heeft een gezellige keuken waar we kunnen koken. Er is plek om aan samen te eten.

Agenda

kerkdienst

Mevr. ds. Anje de Kuiper Eredienst Fonteinkinderclub Geen Kinderoppas

kerkdienst

Mw. ds. A. de Kuiper Eredienst - Jeugdkerk Fonteinkinderclub Kinderoppas

Kloosterdagen

In het kader van ons jaarthema Onze Vader maken we ook kennis met verschillende gebedstradities. Al vanouds speelt het gebed in kloosters een voorname rol. De meeste kloosters ontvangen gasten die enkele dagen met hen meeleven, het ritme van hun diensten meemaken, de stilte zoeken. De trappisten van de abdij Maria Toevlucht in Zundert hebben voor ons een zevental plekken gereserveerd van 25-27...

lees- en filmkring - 20.00 uur

onder leiding van ds. A. Schipper. Op woensdag 26 september, vanaf 20.00 uur bespreken we "De Stamhouder" van Alexander Münninghof. Plaats: Fonteinkerk Meer info hier of via ds. Anton Schipper

Laatste nieuws

Start Noorderlicht-Oranjekerk

Een nieuwe vorm van kerk-zijn in de Oranjekerk waar jonge mensen zich thuis voelen – dat is het idee van Noorderlicht-Oranjekerk. Vanaf zondag 16 september is deze een nieuwe vorm van kerk-zijn actief binnen de grenzen van de Protestantse Gemeente Noordrand. Die zondag start namelijk Noorderlicht-Oranjekerk met haar eerste samenkomst.

Lees meer...

Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou

Kinderen die de Fonteinkinderclub bezoeken in de tijd tot Pasen, gaan ontdekken dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen.

Lees meer...

Wat is Kerkbalans?

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk.

Lees meer...

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen