De Fonteinkerk bruist

Stromend water staat symbool voor leven, groeikracht en overvloed.
We hopen dat levenswijsheid, vrede en vreugde zich vanuit de Fonteinkerk mag verspreiden.

 • De Fonteinkerk in Rotterdam
 • 01
/ 01
 • De Fonteinkerk in Rotterdam

  Welkom bij de Fonteinkerk! Door het jaar heen organiseren wij verschillende activiteiten, waarover u informatie vindt op deze website.

Jaarthema: Onze Vader

Jaarlijks kiezen we een thema om de verschillende activiteiten van de Fonteinkerk te verbinden. Voor het seizoen 2018-19 is het thema "Onze Vader (Heer leer ons bidden)". Wat is bidden eigenlijk en waarom wordt het "Onze Vader" op zoveel verschillende plaatsen en bij allerlei omstandigheden gebeden. Wat zegt het nog nu onze gebedspraktijk verandert?

Veel mensen kennen het Onze Vader uit het hoofd. Ze leerden het in de kerk, op school of van hun ouders bij de maaltijd of dagsluiting. Dit oecumenische gebed leeft in ontelbare harten. Het wordt gebeden op allerlei plaatsen, in allerlei omstandigheden of als een vast onderdeel van het dagelijks gebed.

De eerste keer dat het woord bidden voorkomt is in de beroemde bergrede van Jezus (Matteüs 5:44): Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Wanneer Jezus daarna in hoofdstuk 6 uitgebreider spreekt over het bidden, begint hij met zeggen wat bidden niet is: geen manier om te laten zien hoe vroom je bent en ook geen middel om God met veel mooie woorden te overtuigen. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen (Matteüs 6:8). In het gesprek met je hemelse Vader ontdek je zelf wat je nodig hebt of wat echt belangrijk voor je is.

Wat is bidden dan wel? Wat doen we als we bidden voor onszelf en voor elkaar? Albert Schweitzer zei het zo: bidden verandert mensen en mensen veranderen de wereld. In de stilte van het gebed opent God je ogen voor de essentiële dingen die je in de drukte van alledag gemakkelijk over het hoofd ziet.

Maar bidden is meer, het heeft veel dimensies: je drukt er je verbondenheid met God mee uit; het is God loven, je dankbaarheid uitspreken, je woede en pijn voor zijn aangezicht verwoorden, je gevoelens van onmacht uiten, je zorgen bij Hem neerleggen of om kracht voor betrokkenen vragen.

Het Onze Vader begint met het heiligen van Gods naam en de komst van Gods koninkrijk, met eerbied voor God en verlangen naar een nieuwe wereld, déze wereld ánders, een wereld van vrede en recht, waar ieder brood heeft, vergeving is, angst en kwaad ons niet meer in hun greep houden.

In het Lucas-evangelie staat, voordat Jezus zijn leerlingen het Onze Vader leert, hun vraag: Heer, leer ons bidden. Deze woorden zijn inspiratie om dit seizoen het gebed in de schijnwerpers te zetten: om te kijken of het Onze Vader onze samenleving nog iets nieuws of belangrijks te zeggen heeft en om na te denken over onze gebedspraktijk (persoonlijk en als geloofsgemeenschap) mede geïnspireerd door de gebedspraktijken van bijvoorbeeld de kloosters, zoals van Iona of Taizé.

Fonteinkerk voor iedereen
 • Ontmoeten

  Ontmoeten

  Samen thee of koffie drinken, koken en eten. Tijd om met elkaar een gesprek te voeren.

 • Stilte

  Stilte

  Een moment van bezinning, stil zijn of mediteren. Dat kan in ons stiltecentrum.

 • Voedselbank

  Voedselbank

  Levensmiddelen inzamelen voor wie die hulp nodig hebben.

 • Samen eten

  Samen eten

  De Fonteinkerk heeft een gezellige keuken waar we kunnen koken. Er is plek om aan samen te eten.

Agenda

kerkdienst

10.00 Eredienst Ds. Anje de Kuiper Fonteinkinderclub Kinderoppas De dienst is vormgegeven door de jongeren van de jeugdkerk. Als thema kozen ze: "neem mij zoals ik ben". Ze delen hun gedachten hierover en stellen vragen. Ze hebben beelden,  liederen en videoclips gekozen: "neem mij zoals ik ben". Maar wie ben ik eigenlijk, draag ik een masker? En wat gebeurt er als ik dat af zet?

Kerkcafé 19:45 uur Dick van Kampen

Oud-studentenpredikant Dick van Kampen is een gerenommeerd spreker die altijd voor de inhoud gaat. Al jarenlang weet hij ons te boeien vanuit zijn brede belezenheid en heldere inzichten. Als geen ander weet hij de christelijke traditie en de tijd en de cultuur bij elkaar te brengen.In het kader van ons jaarthema Onze Vader gaat hij in secularisatie en atheïsme.

kerkdienst

10.00 Eredienst Ds. Frits Renes Fonteinkinderclub Kinderoppas

lees- en filmkring - 19.30 uur

onder leiding van ds. A. Schipper. Op woensdag 31 oktober, vanaf 20.00 uur bespreken we de film "Boyhood" van Richard Linklater. Plaats: Fonteinkerk Meer info hier of via ds. Anton Schipper

Laatste nieuws

Start Noorderlicht-Oranjekerk

Een nieuwe vorm van kerk-zijn in de Oranjekerk waar jonge mensen zich thuis voelen – dat is het idee van Noorderlicht-Oranjekerk. Vanaf zondag 16 september is deze een nieuwe vorm van kerk-zijn actief binnen de grenzen van de Protestantse Gemeente Noordrand. Die zondag start namelijk Noorderlicht-Oranjekerk met haar eerste samenkomst.

Lees meer...

Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou

Kinderen die de Fonteinkinderclub bezoeken in de tijd tot Pasen, gaan ontdekken dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen.

Lees meer...

Wat is Kerkbalans?

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2.000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk.

Lees meer...

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen