• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Lees- en filmkring

Al 25 jaar komt deze kring eenmaal per maand elkaar. En het is na al die jaren nog steeds zeer de moeite waard om een boek of een film met elkaar te bespreken.

Het is heel verrijkend om een boek dat je gelezen hebt te analyseren en met elkaar daarover van gedachten te wisselen. Met elkaar halen we veel meer uit een boek dan als je het alleen leest. Vaak blijkt ook dat een boek dat je niet zo boeiend of inspirerend hebt gevonden, juist na het onderlinge gesprek nieuwe en andere perspectieven opent. Naast recente literatuur lezen we ook wel eens een ’klassieker’ uit de Nederlandse of wereldliteratuur.
Zo is ook het samen kijken naar een film niet alleen gezellig, maar ook inspirerend. Met elkaar merken we veel meer in een film op dan wanneer iemand die film alleen bekeken zou hebben. Achter de beelden van een film zit meestal een boodschap en die willen we met elkaar opsporen. Bovendien komen vanzelf allerlei levensvragen aan de orde.
We beginnen het seizoen op woensdag 26 september met Alexander Münningshoffs boek De Stamhouder en op 31 oktober met de film Boyhood van Richard Linklater.
Het programma voor de rest van het jaar maken we in overleg met elkaar. Wel liggen de data vast. In FonteinkerkBerichten staat elke maand wat we gaan zien of lezen. En volg ons verder op de website.
Heeft u interesse, kom dan een keer om een avond mee te maken. Wij zijn blij met nieuwe deelnemers. U mag natuurlijk ook incidenteel een keer komen als een film of boek u bijzonder aanspreekt.

Data:     de woensdagen 26 september, 31 oktober, 21 november (2018),
              9 januari, 13 februari, 13 maart, 24 april (2019)
Tijd:      19.30 (film) of 20.00 uur (boek)
Plaats:  Fonteinkerk
Meer informatie: ds. Anton Schipper, ???? 4613727, anton.schipper@planet.nl

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen