• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Samen eten

Wat is er leuker dan met een groep samen te eten en op een ontspannen manier te praten over serieuze of minder serieuze zaken? Elke maand doen
we dat met steeds zo’n 30-40 mensen in de Fonteinkerk; ’s middags met een paar mensen koken en ’s avonds eten. 

Het zou mooi zijn als er elke keer een paar andere mensen zijn die koken en/of hand- en spandiensten rondom de maaltijd verrichten. Het koken kan thuis gedaan worden, maar leuker is het om dat met elkaar te doen in de kerk. Hoe we dat doen, spreken we als kookploeg met elkaar af. Iedereen kan meedoen. Vorig jaar waren de jongste kokers een jaar of twaalf en de oudsten liepen tegen de negentig.

Van harte uitgenodigd! Iedereen mag mee doen: oud, jong, alleengaand, deel van een gezin, niemand uitgezonderd. Welkom! We hangen een intekenlijst op
in de kerk waar een ieder (en de buurman en buurvrouw) zich kan aanmelden. Laat ons ook weten of je een keer mee wil koken.

Informatie Maurice Dykstra en Marjan Verschuure (???? 4226286; mauricedykstra@gmail.com, marjanverschuure@gmail.com).

Data: vrijdagen 28 september, 26 oktober, 23 november (2018), 25 januari, 22 februari, 22 maart (sobere maaltijd), 26 april, 31 mei, 28 juni (2019)
verder op maandag 24 december 2018 (kerstavond) en op zaterdag 20 juli

Tijd Inloop vanaf 17.30 uur, eten 18.00 uur
Plaats Fonteinkerk

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen