• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

2 november Lichtjesavond

Al enkele jaren is de Fonteinkerk op 2 november open om een kaarsje aan te steken. Het is een gelegenheid om verdriet te delen en met een eenvoudig gebaar samen stil te staan bij overleden dierbaren. Ook dit jaar nodigen wij alle wijkbewoners uit in onze sfeervol verlichte kerkzaal. Buiten branden waxinelichtjes die het pad naar de kerk verlichten. Binnen is een aandachtige sfeer met passende muziek.

Lees meer

Contact moslimvrouwen en vrouwen uit de kerk

Al sinds 2005 zijn er regelmatig ontmoetingen tussen moslimvrouwen en vrouwen uit onze kerk. Het zijn boeiende en ook heel gezellige avonden waarop we praten over wat het geloof voor ieder van ons betekent en verhalen uit de Bijbel en de Koran naast elkaar leggen.

Lees meer

Bidden met Iona

Net als vorig jaar kunt u twee keer twee weken lang deelnemen aan een WhatsApp-groep waarbij u elke ochtend en avond een gebed, tekst, of lied toegestuurd krijgt om een moment bij stil te staan.

Lees meer

Lezen voor de zondag

In deze kring lezen we de teksten voor de komende zondag en gaan daarover in gesprek met de predikant, die informatie geeft over de achtergronden van de teksten. In het gesprek proberen we te begrijpen wat er bedoeld wordt en wat het voor ons vandaag betekent.

Lees meer

Koffiedrinken met de Bergkapelgroep

Op de laatste vrijdag van de maand komt een groepje mensen van de Bergkapelgroep van 10.00–12.00 uur bij elkaar in de ontmoetingsruimte van de Fonteinkerk om samen koffie te drinken. Een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Lees meer

Cantorij en Projectkoor Fonteinkerk

Wie graag zingt, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen met de cantorij, een kleine maar enthousiaste groep met wisselende samenstelling.
Aanmelden om de muziek te ontvangen betekent namelijk geen verplichting om mee te doen. Je kunt per keer aangeven of je meezingt.

Lees meer

Ontmoetings- en gespreksavonden

Enkele jongere gemeenteleden zouden graag met anderen af en toe stevige en inhoudelijke gesprekken willen voeren over allerlei zaken rondom geloof en leven die hen erg bezighouden. Daar bieden we graag gelegenheid voor.
Geldt dat voor jou?
Neem dan contact op met
ds. Lourens de Jong,
📞 2180448, 06-49137282,
lourensdejong@fonteinkerkrotterdam.nl.
In overleg plannen we dan enkele bijeenkomsten.

Lees- en filmkring

Ook dit jaar komen we weer eenmaal per maand op woensdagavond bij elkaar. We bespreken een boek of een film die we eerst samen bekeken hebben.

Lees meer

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen