• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Festival of Lessons and Carols

Het begint een traditie te worden: de morgendienst van de derde adventszondag heeft in de Fonteinkerk de vorm van een Advent Festival of Lessons and Carols. Dat is een dienst met veel koor- en samenzang naar voorbeeld van een anglicaanse liturgische traditie.

De verwachting van de Messias klinkt in lezingen, bekende adventsliederen en korte gebeden. Er is geen preek. Op steeds meer plaatsen in Nederland worden deze diensten gehouden. Er blijkt in de kerstperiode bij veel mensen belangstelling voor de Engelse carols. Daarom nodigen we mensen met enige koorervaring uit om op projectbasis mee te zingen met de cantorij. Achtergrond
 De dienst van negen lezingen afgewisseld met bekende liederen werd aan het einde van de 19e eeuw geïntroduceerd door Edward White Benson, de latere bisschop van Canterbury. In 1918 werd zijn ontwerp aangepast voor gebruik in de kapel van King’s College in Cambridge en sindsdien zijn deze diensten zeer bekend en geliefd geworden. De vorm van drie maal drie lezingen en liederen is veel ouder en gaat terug op de Metten van het kloosterlijke en kathedrale koorofficie – het dagelijks gebed. Er bestaan geen bindende voorschriften of strikte tradities voor de keuze van lezingen en liederen, omdat deze dienst niet tot de officiële liturgie van de kerk behoort. Zowel in de gebeden als in de liederen is er afwisseling tussen voorganger, solo, koor en gemeente. Ook de coupletten van de carols worden afwisselend gezongen. Wij putten voor deze zondag onder andere uit de vele prachtige carols die in het Liedboek zijn opgenomen. Leiding ds. Anje de Kuiper. Met Projectkoor Fonteinkerk. Datum zondag 15 december. Tijd 10.00 uur

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen