• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Reactie op de Nashville-verklaring: Wij kiezen voor een heel ander geluid

Veel voorgangers uit orthodox-reformatorische en evangelisch hoek keren zich met het ondertekenen van deze uit de V.S. overgewaaide verklaring tegen homoseksualiteit. 

Deze actie krijgt veel aandacht in de media. Zonder in een heilloze pamflettenstrijd te willen vervallen, willen we constateren hoe pijnlijk deze actie is voor gelovige en niet gelovige LHTBers. Ook stellen we vast dat in heel veel christelijke kerken en gemeentes, waaronder de onze, een totaal ander geluid te horen valt. Daarover heb ik onlangs een blog geschreven. Graag breng ik die nogmaals onder uw aandacht:

Zegenen of inzegenen: 'In de Fonteinkerk is ruimte voor het zegenen van alle duurzame relaties' 

Ds. Lourens de Jong

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen