• Ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus

Wijkgemeenten Noordrand ondersteunen jongeren in Kenia

De wijkgemeenten van Noordrand hebben besloten samen een project in Kenia te ondersteunen.

Het is een project van de organisatie Terry Child Support.Zij richten zich op kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld wees zijn, te maken hebben met huiselijk geweld of met armoede. We werken nauw samen met Kerkinactie (KIA), die het projectmanagement zal uitvoeren.

Onderdeel van het project is ook een bezoek van jongeren uit onze wijken aan het project in Kenia. Wie daarin geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Noah Dykstra (noahdykstra@hotmail.com).

Om echt impact te hebben, krijgt het project een looptijd van 3 jaar. We hebben ons gecommitteerd voor minimaal € 75.000; een deel van dat bedrag is afkomstig van legaten, die door gemeenteleden speciaal voor zulke activiteiten zijn nagelaten.

Logo Fonteinkerk Rotterdam

Contact

Om deze video of embedded content te zien, moet u cookies accepteren.

Pas uw cookievoorkeuren aan

smily 

De Fonteinkerk

is er voor iedereen